De VCJC, Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale, toen nog afgekort met puntjes V.C.J.C was een vereniging en deze bestond sinds 1918. Er waren locale afdelingen in steden en dorpen, waarvan er velen tot ver in de 60-er jaren actief zijn geweest. Daarnaast werden er landelijke kampen georganiseerd die later door de Stichting Kamp- en Reiswerk VCJC (SKR) werden uitgevoerd. 
In het voorjaar van 2009 is de Vereniging VCJC omgezet in een Stichting en plusminus 10 jaar later is deze Stichting opgeheven. Nu is er dus nog slechtrs de historie en hier en daar nog een actieve groep die voortgekomen is uit de VCJC.

De Stichting beoogt met deze website het erfgoed van de VCJC te bewaren en beschikbaar te stellen. U vindt nu alleen recente historie van De Hertekolk, de Gudsekop en van de activiteiten die resteren van de eens zo bloeiende vereniging.

Er is nog veel documentatie beschikbaar uit archieven van de Vereniging VCJC en de Stichting Kamp en Reiswerk VCJC. Deze beschikbare gegevens van de VCJC zijn gedocumenteerd door het historisch archief.

Nu, zo'n 50-70 jaar na de bloei van de Vereniging komen bij oud-leden of bij hun erfgenamen zaken boven water, zoals foto's, liederenbundels, liturgie, kampinsignes enz. Wat moet je er mee? Het heeft emotionele waarde voor de eigenaren en zij zoeken een goede bestemming daarvoor. Indien u nog beschikt over documentatie en u wilt deze toe (laten) voegen aan de beschikbare documentatie, neem dan contact op met de beheerder van deze site. Hij zal desgewenst uw documentatie scannen en u kunt beslissen of u het origineel of de scan aan de documentatie laat toevoegen.
U kunt ook uw documentatie afstaan aan het historisch archief. Neem daartoe contact met ons op via
ons adres

ZOEKPLAATJE
Soms komt er wat tevoorschijn dat we niet thuis kunnen brengen of er wordt ons via de mailfunctie een vraag gesteld waar we het antwoord niet op weten. U kunt ons dan helpen met het aangeven van uw ideeŽn over de herkomst. Klik op deze link voor de afbeeldingen waar we een verklaring voor zoeken.